Imaginárium Hanse Christiana Andersena

promo video · 2016

Promoční videoklip na podporu projektu v rámci nadačního portálu HitHit.

Naše role

Náš podíl na tomto projektu spočíval ve vytvoření promočního videoklipu, který byl reklamou i zdrojem informací v rámci kampaně na webu nadačního portálu HitHit. Dá se říct, že jsme se tím odvděčili paní režisérce Erice Merjavé, která hrála v našem předchozím krátkém filmu dost podstatnou roli.