Nadační fond Šance pro Talent pomáhá nadaným dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Tak pomozte i vy. Darujte korunu!

O natočení reklamního spotu Darujte korunu nás poprosil vedoucí Nadačního fondu Šance pro talent Kamil Vavrek, se kterým se dlouhodobě známe. Potřeboval natočit pro jeho charitativní organizaci spot, který vybízí veřejnost k přispívání jakýchkoli částek na transparentní účet Nadačního fondu. Jediné zadání které jsme od něj dostali bylo moto celého spotu, již zmíněné Darujte korunu. Zbyek dramaturgie přenechal nám. Na jednu stranu jsme byli rádi, že Kamil oslovil zrovna nás na druhou stranu to byla velká zodpovědnost. Začali jsme tedy vymýšlet námět spotu, což nám kupodivu nezabralo mnoho času. Když jsme měli základní myšlenku reklamy hotovou začali jsme shánět lokace a hlavně herce, kteří by byli ochotní do natáčení s námi jít.

Dvě hlavní protagonistky jsme sehnali jednoduše. Obrátili jsme se na našeho známého Stanislava Mistra, sbormistra Pražských pěvců, (se kterým jsme již spolupracovali na projektu Bráním se dojetí) zda by jeho dcery nechtěly účinkovat v tomto projektu. Když on souhlasil potřebovali jsme sehnat ještě "moderátora" spotu. Obrátili jsme se tedy s touto nabídkou na Jana Cinu, se kterým jsme také již spolupracovali na projektu Bráním se dojetí. On ji k naší radosti přijal a herce jsme tak měli vyřešené. Lokaci starého kulturního domu jsme moc hledat nemuseli jelikož již při psaní scénáře jsme měli vyhlídnutý nádherný Škroupův dům v Osicích. Oslovili jsme krajský úřad Královéhradeckého kraje (který je majitelem zmíněného domu) s prosbou zda bychom v něm mohli natáčet. Ti nám bez sebemenších problémů rádi vyhověli a tak jsme měli část předprodukce za námi. Termín natáčení jsme stanovili na konec března.

Na plac jela část týmu o den dřív aby přivezla techniku a mohla druhý den od brzkého rána připravovat vše potřebné. Druhý den přijel zbytek týmu včetně herců a celé natáčení naštěstí proběhlo velmi rychle a hladce. První klapka padla okolo 10 ráno a již v 15:00 jsme měli vše zbalené a naložené v autě. Další fází bylo natáčení ve Vinohradském divadle. S tím nám opět pomohlo Vršovické divadlo MANA jelikož Vinohradské divadlo fotilo nedlouho předtím plakát právě v prostorách divadla MANA. Oplátkou za focení bylo tedy točení na Vinohradech.

Postprodukce nebyla nijak těžká proto zabrala necelý měsíc. Závěrem bychom chtěli moc poděkovat především Kamilu Vavrekovi za vloženou důvěru, dále Janu Cinovi a Stanislavu Mistrovi i jeho dcerám, že si na nás opět našli čas, Vinohradskému divadlu i Krajskému úřadu za poskytnutí prostor. Také divadlu MANA za pomoc v průběhu předprodukce. A nakonec celému produkčnímu týmu za pomoc během natáčení i mimo něj.

Tým

Režie: Tobiáš Frýdl a Daniel Polák

Kamera, střih: Daniel Polák

Produkce: Tobiáš Frýdl

Zvuk: Kryštof Volkman

Hudba: Stanislav Mistr a Šárka Mistrová

Za nadační fond: Kamil Vavrek a Jana Pletněvová

Asistenti produkce: Anna Poláková, Barbora Zajíčková, Anna Průšová a David Rot

Hrají: Jan Cina, Eliška Mistrová a Marie Mistrová

Reakce

Chtěl bych za Nadační fond Šance pro talent mnohokrát poděkovat dvěma nadšeným mladým lidem, Tobiášovi Frýdlovi a Danielu Polákovi, za organizaci a výrobu spotu pro naši kampaň „Darujte korunu.“ Oba se této záležitosti zhostili s neuvěřitelnou profesionalitou. Organizace byla perfektní a klip je opravdu krásný a splňuje naše představy. Tvůrcům mnohokrát děkujeme a těším se na další spolupráci. Kamil Vavrek, Šance pro talent